Tổng số quận mới cấp quốc gia đã lên đến con số 19, đang tăng tốc để bù đắp những thiếu sót trong phát triển kinh tế khu vực | He Lifeng | Beijing-Tianjin-Hebei | City Grou

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-25 13:32:34
姝姹甯绉瀛灞灞挎璁版辰ュ瀵璋|||||||

锛棰锛姝姹甯绉瀛灞灞挎璁版辰ュ瀵璋ワ

涓澶绾濮藉剁濮缃绔璁 婀姝姹甯濮娑锛姝姹甯绉瀛灞锛姝姹甯绉杞灞锛涓绾у贰瑙灞挎璁版辰娑瀚涓ラ¤娉$缃锛姝eㄦュ姝姹甯濮瀵璋ワ骞惰缃姐

璁版辰绠

璁版辰锛凤1961骞12虹锛姹锛婀姹宸浜猴澹绌剁瀛锛1984骞12宸ヤ锛娲俱

1984骞12锛姝姹姘村╃靛澶у姘村瀛娌虫ㄥ瀛纭澹绌剁姣涓锛浠昏ユ℃渤娴绯画按瀛瀹ゅ╂璁插锛1985骞9锛ㄦ姹姘村╃靛澶у姘存瀛姘磋婧涓涓ㄨ澹绌剁瀛涔锛1989骞12峰伐瀛澹瀛浣锛锛

1994骞3锛姝姹姘村╃靛澶у浜烘插㈠女″㈤匡姝e绾э锛姝姹姘村╃靛澶у浜т诲告荤锛1998骞10间换锛锛

1999骞10锛姝姹甯姹姹轰汉姘垮洪匡

2000骞12锛甯垮甯稿锛姹姹轰汉姘垮洪匡

2002骞10锛甯垮甯稿锛姝轰汉姘垮洪;

2009骞8锛甯垮甯稿锛姝姹甯甯绠$灞锛甯甯绠$ф灞锛灞匡

2011骞11锛甯垮甯稿锛姝姹甯宸ュ涓浼涓诲腑锛

2017骞4锛甯垮甯稿锛姝姹甯绉瀛灞锛姝姹甯ヨ浜ф灞锛灞匡

2019骞8锛甯垮甯稿锛姝姹甯绉瀛灞锛姝姹甯绉杞灞锛灞匡甯垮ㄨ㈠浼濮锛

2020骞6锛姝姹甯绉瀛灞涓绾у贰瑙锛画姹绉灞灞胯°

锛婀姝姹甯濮锛

搴风 ユ锛涓澶绾濮藉剁濮缃绔 璐d换缂杈锛搴风_NB16727

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands